کیفیت زندگی  را بهبود ببخش

نمایشگاه جامع تخصصی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران – دمشق  17 تا 21 دی ماه 96
واحد صادرات  شرکت داروسازی شفا با هدف اخذ سهم بازار قابل قبول در کشور سوریه برای محصولات خود در این نمایشگاه حضور فعال داشت  و دستاوردهای  مهمی را نیز در راستای اهداف صادراتی خود بدست آورد.