کیفیت زندگی  را بهبود ببخش

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

شرکت داروسازی بهداشتی شفا با بیش از نیم قرن فعالیت به عنوان حلقه ای از زنجیره سلامت فعالیت می نماید. این شرکت برای دستیابی به تعالی سازمانی و اخذ گواهینامه GMP از سازمان غذا و دارو، در راستای ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده، استقرار سیستم های مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008)، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001:2007) مدیریت زیست محیطی (ISO 14001:2004) را با رئوس زیر در دستور کار خود قرار داده است:

– ارتقاء مستمر کیفیت فرآورده های تولیدی با بهره گیری از دانش فنی روز دنیا
– جلب رضایت ذینفعان از طریق شناسایی انتظارات و تأمین نیازهای آنها
– تعهد به پیشگیری و کاهش آلودگی های محیط زیست و مدیریت بهینه در مصرف انرژی و منابع
– بهبود مستمر در کلیه فرآیند های سازمان به منظور ارتقاء بهره وری
– ارتقاء توانمندی های علمی و تجربی منابع انسانی
– تلاش در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان از طریق شناسایی و برطرف نمودن مؤثر ریسک های محیط کار
– افزایش میزان دسترسی و فراهمی محصولات از طریق گسترش فعالیت های بازاریابی، فروش و بکارگیری انتظارات مشتریان
باور قلبی ما بر این است که حصول نتایج مطلوب در حوزه های اشاره شده، جز در سایه همکاری، همدلی و مشارکت کلیه کارکنان میسر نمی باشد، لذا از همه همکاران انتظار داریم ضمن درک صحیح موارد یاد شده، به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثربخش این سیستم متعهد بدانند.

                                                                                                                                                                                                   رئیس هیئت مدیره

                                                                                                                                                                                                       دکتر محمد دادگر