کیفیت زندگی  را بهبود ببخش

 

بازدید دانشجویان سال آخر رشته داروسازی دانشگاه جندی شاپور اهواز از لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا مورخ 1400/09/14

در دنیای امروز، رابطه ای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی هر کشور برقرار است. به طوری که می توان گفت تکنولوژی عامل اساسی برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی کشورها بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار می آید . باور داریم تا ارتباطی محکم و غیر اجباری بین دانشگاه و صنعت برقرار کنیم تا شاهد رشد و شکوفایی نیروهای فارغ تحصیل متخصص و حرفه ای دانشگاهی باشیم . بازدید انجام شده از سوی دانشگاه جندی شاپور اهواز برای دانشجویان یکی از گامهای مثبت در این زمینه میباشد .