کیفیت زندگی  را بهبود ببخش

ویدئوهای آموزشی

رویکرد واحد آموزشی

واحد آموزش شرکت لابراتوارهای دارویی بهداشتی شفا با رویکرد نوین در آموزش دوره های صنعت داروسازی  با سرفصل های به روز شده ،  قدم در راه آموزش پرسنل خود در سطوح مختلف معاونت ، مدیریت ، روسا، سرپرستان ، کارشناسان ، کارمندان ستادی و کارگران بخش تولید ( قرص ، کپسول و بسته بندی ) نهاده است تا با آموزش مداوم حین خدمت ، پرسنل خود را در بخشهای صف و ستاد با آخرین دستاوردهای نوین تکنولوژی آشنا نماید تا بتواند به اهداف عالیه و بلند مدت شرکت دست پیدا نماید. از اعم آموزشهای این واحد آموزش مداوم ( جی – ام – پی ) برای کلیه پرسنل شرکت خواهد بود. 

GMPآموزش

واحد آموزش شرکت داروسازی شفا در راستای اهداف بلند مدت خود در راستای بهبود سطح علمی  کارکنان  و یادآوری دوره ای الزامات سازمان غذا و دارو کشور، از مورخ 20 لغایت 21 اردیبهشت ماه 97 با حضور استاد دکتر امیر مهدیزاده بعنوان مدرس دوره در محل کارخانه  مبادرت به اجرای دوره      ( جی – ام – پی ) نمود . در این راستا کلیه کارکنان واحدهای تولید ، فنی و مهندسی ، انبارها ، آزمایشگاه کنترل کیفیت و واحد تضمین کیفیت ، فناوری اطلاعات وگروههای مرتبط  در 4 سطح ( کارگری – سرپرستی – کارشناسی – مدیران)  مورد آموزش مدون قرار گرفتند.      

اجرای دوره هفت عادتی که هر انسان موفق دارد

این دوره در مورخ 1397/05/17 به منظور افزایش بهره وری مدیران شرکت توسط مدیر واحد آموزش آقای مهندس همتی برگزار گردید. در این آموزش دو ساعته کلیه مدیران با انرژی مثبت در یک تعامل دو طرفه شرکت نمودنده و نقطه نظرات خود را در خصوص جزئیات عنوان آموزشی بیان کردند.