جوایز و تقدیرنامه ها

شرکت دارو سازی و بهداشتی شفا به عنوان یکی از تولید کننده های فرآورده های دارویی و بهداشتی با کیفیت مطلوب در ایران با سالها فعالیت مستمر در زمینه طراحی فرمولاسیون و تولید داروها و محصولات با کیفیت،قاطعانه بر این باور است که کیفیت ، اصلی غیر قابل مصالحه و چشم انداز خود در راستای تبدیل شدن به معتبرترین برند تولیدکننده محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی به دنبال اخذ بیشترین سهم بازار فروش در بازارهای منتخب در ایران و خارج از کشور طرح ریزی نموده است. درهمین راستا همواره به دنبال ارتقاء سطح کیفیت،ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و رضایت ذینفعان ، سهامداران تامین کننده گان ،مشتریان و کارکنان خود در سراسر کشور،همچنین حفاظت از محیط زیست و تولید پایدار و کاهش پیامدهای بارز زیست محیطی میباشد.

Previous
Next